Home

Welkom op de website van de Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland.

In het laatste stadium van het leven hebben mensen vaak dag en nacht verzorging en aandacht nodig. Voor de partner, familie en vrienden (mantelzorgers) kan deze zorg moeilijk vol te houden zijn en soms zijn er geen naasten. De Hospice Groep met haar coördinatoren en vrijwilligers kan deze ondersteuning bieden, zowel voor de zorg thuis als in het Hospice.

Onze speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers verlenen palliatieve zorg (=verzachting/verlichting).

Met de aangeboden zorg wordt getracht de kwaliteit van het leven zo optimaal mogelijk te houden. Wij streven er naar om die ruimte en vrijheid te geven waar men behoefte aan heeft opdat er meer energie overblijft om tijd door te kunnen brengen met familie en vrienden.

                                

Ons werkgebied omvat de plaatsen Beverwijk/Wijk aan Zee, Heemskerk, Uitgeest en Castricum/Bakkum.