Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vrijwilligers. Allen zijn onbezoldigd bestuurder.

  • Ron Hopman, voorzitter
  • Frans Backus, secretaris
  • Ben Henneman, penningmeester
  • Hanneke Bourgui, lid
  • Dick Hornberg, lid

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

  • het beleid en de financiële organisatie;
  • creëren van de juiste voorwaarden waarbinnen de coördinatoren en vrijwilligers optimaal hun werk kunnen doen;
  • onderhouden van contacten met subsidiegevers en de naburige VTZ groepen;
  • onderhouden van contacten met andere instanties, zoals de landelijke verenigingen, de pers.