Financiering

Wij zijn een particuliere stichting en de zorgondersteuning wordt voornamelijk door vrijwilligers gedaan. Alleen de coördinatoren hebben een arbeidscontract. Alle medische zorg wordt verleend door de huisarts, welke kosten worden gedekt door de zorgverzekering. De verpleegkundige kosten van de Thuiszorg worden gedekt door de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (AWBZ).

Sinds enkele jaren ontvangen wij subsidie voor alle mensen die wij thuis ondersteunen en voor de gastbewoners in de Hospice. Echter het grootste deel van de huisvestingskosten, gas, licht en verwarming, voeding en al wat er bij komt kijken om een “Bijna Thuis Huis” draaiende te houden, moeten wij zelf bekostigen.

Daarom vragen wij bij opname in de Hospice een bijdrage in de kosten van €20,– per dag.
In veel gevallen vergoedt de zorgverzekering dit.
Natuurlijk mag de financiële situatie nooit een belemmering zijn voor opname.
De hulp die bij u thuis wordt geboden is gratis.