Geschiedenis

In de jaren 1950 tot en met 1997 werd het gebouw (1912) bewoond door pastores van het Bedrijfsapostolaat en daarvoor bewoond door de familie Seignette, een bekende bollenkweker in Beverwijk en omgeving. De glas-in-loodramen met bloemmotieven herinneren nog aan die tijd.

De eerste jaren hebben wij het pand gehuurd van het Bisdom van Haarlem. Na een grondige renovatie en verbouwing van binnen en van buiten in 2002 werd het smaakvol, met inzet van vele vrijwilligers, ingericht.

Bij de renovatiewerkzaamheden kwam onder de pleisterlaag de naam El Ombũ te voorschijn. Die naam verwijst naar een indrukwekkende solitair staande boom op de pampa’s van Argentinië. Het betekent zowel een baken als schuilplaats voor de rondtrekkende veeboeren en aldus een heel toepasselijke naam voor ons bijna-thuis-huis.

Op 25 januari 2003 is het bijna-thuis-huis officieel geopend en op 27 januari werd de eerste gastbewoner welkom geheten.
In december 2003 is de Stichting El Ombũ opgericht als Vriendenstichting van de Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland. Aanvankelijk met als doel het pand in eigendom te verwerven, hetgeen dankzij vele acties, donaties en schenkingen na enkele jaren tot een positief resultaat heeft geleid