Links

 

VPTZ www.vptz.nl Vrijwilligers Terminale Zorg Nederland
Agora www.agora.nl Ondersteuningspunt terminale zorg
Palliatieve zorg www.palliatievezorg.nl Vragen rondom leven en dood
Stervensbegeleiding
Zorgspecialist
Elisabeth Kubler-Ross www.kubler-ross.nl Grondlegster rouwbegeleiding (LSR)
achter de regenboog