Ondersteuning thuis

Veel mensen willen het liefst thuis sterven. Daarvoor is vaak dag en nacht intensieve verzorging nodig. De medische en verpleegkundige zorg is dan wel in handen van de huisarts en de wijkverpleging, maar de overige zorg komt toch gewoon voor rekening van de partner en/of de familie. En dat is zwaar, vaak tè zwaar!
U kunt dan een beroep doen op onze vrijwilligers, die hiervoor speciaal opgeleid zijn.

In een intakegesprek met één van onze coördinatoren komen alle vragen aan bod en zal bekeken worden op welke wijze wij ondersteuning kunnen bieden.

Aan deze inzet door onze vrijwilligers zijn geen kosten verbonden.
Lukt het om wat voor reden dan ook niet meer om de stervende thuis te blijven verzorgen, dan is opname in ons Hospice een mogelijkheid.