Vrijwilligers

De vrijwilligers nemen een heel belangrijke plaats in binnen de organisatie van onze Stichting. Onder leiding van de coördinatoren verlenen zij zorg aan de patiënt thuis of aan de ‘gastbewoner’ in de Hospice. Hiervoor hebben zij een speciale training gevolgd binnen onze eigen stichting en worden zij ingewerkt door ervaren collega-vrijwilligers. Regelmatig worden er thema bijeenkomsten voor de vrijwilligers gehouden. Hierbij staat de zorg voor de medemens centraal. Verder volgen zij aanvullende cursussen die worden gegeven door het steunpunt de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).
Er zijn ongeveer 80 vrijwilligers bij onze stichting aangesloten.
Het grootste kapitaal van de organisatie is dit grote aantal vrijwilligers. Het is de kracht van de organisatie, maar vraagt tevens veel zorg en aandacht om aan de diverse wensen en verwachtingen van iedereen te kunnen voldoen.