Organisatie

De Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland is een vrijwilligersorganisatie, die gespecialiseerd is in terminale zorg. Terminale zorg is de zorg die verleend wordt aan mensen die in de laatste fase van hun leven zijn.

Wij verlenen palliatieve zorg (= verzachting/verlichting) door speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers in te zetten bij terminaal zieke mensen thuis en in ons Hospice in Beverwijk.
Met de aangeboden zorg wordt getracht de kwaliteit van het leven zo optimaal mogelijk te houden. Wij streven er naar om die ruimte en vrijheid te geven waar men behoefte aan heeft opdat er meer energie overblijft om tijd door te kunnen brengen met familie en vrienden.

Respect voor diegene die wij ondersteunen in zijn of haar laatste levensfase is leidraad in ons handelen.

Onze vrijwilligers worden aangestuurd door twee betaalde coördinatoren.
Het bestuur van onze organisatie bestaat uit vrijwilligers.