Donaties

Naast de subsidie van het Ministerie van VWS is de Hospice Groep Midden-Kennemerland voor een deel afhankelijk van ondersteuning door donateurs.

Alle donaties, giften, schenkingen en legaten zijn van harte welkom en (onder voorbehoud) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ons ANBI fiscaal nummer is 8068.10.324.

Rekeningnummer (Iban): NL 21 RABO 0311 9551 69 ten name van Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland.

Wilt u bij betaling naam en adres vermelden?

Ga naar het donatieformulier van ons Hospice.