Doe een donatie

Geschiedenis

In de jaren 1950 tot en met 1997 werd het gebouw (1912) bewoond door pastores van het bedrijfsapostolaat en daarvoor door de familie Seignette, een bekende bollenkweker in Beverwijk en omgeving. De glas-in-loodramen met bloemmotieven herinneren nog aan die tijd.

De eerste jaren hebben we het pand gehuurd van het bisdom Haarlem. Na een grondige renovatie en verbouwing in 2002 werd het smaakvol, met inzet van vele vrijwilligers, ingericht.

Bij de renovatiewerkzaamheden kwam onder de pleisterlaag de naam El Ombũ te voorschijn. Die naam verwijst naar een indrukwekkende solitair staande boom op de pampa’s van Argentinië. Het betekent zowel een baken als schuilplaats voor de rondtrekkende veeboeren en aldus een heel toepasselijke naam voor ons hospicehuis.

Op 25 januari 2003 is het hospicehuis officieel geopend en op 27 januari werd de eerste gastbewoner welkom geheten.
In december 2003 is de Stichting El Ombũ opgericht als Vriendenstichting van de Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland. Aanvankelijk met als doel het pand in eigendom te verwerven, hetgeen dankzij vele acties, donaties en schenkingen na enkele jaren tot een positief resultaat heeft geleid.

Bestuur El Ombũ

Het bestuur is eigenaar van het pand aan de Zeestraat.

De stichting beheert het pand en is tevens Vriendenstichting van de Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland. Met name voor grote projecten kan de Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland een beroep doen op de stichting.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers, allen zijn onbezoldigd.

  • Jos Dekker, voorzitter
  • Hanneke Bourgui, secretaris
  • Cees Zonneveld, penningmeester
  • Tom Rozemeijer, lid
  • Frans Backus, lid

Voor inlichtingen kunt u bellen naar de secretaris van El Ombũ:
telefoonnummer 0251 - 247 938

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken

Naast de subsidie van het Ministerie van VWS is de Hospice Groep Midden-Kennemerland voor een deel afhankelijk van ondersteuning door donateurs.
Wilt u ons ondersteunen met een eenmalige of doorlopende financiële bijdrage?

Uw donatie maakt het verschil

  • Wij kunnen zorgen voor voldoende vrijwilligers die de juiste opleiding hebben gehad.
  • Wij kunnen investeren in nieuwe middelen die het verblijf prettiger maken.
Doe een donatie