Wat doet hij/zij?

Een vrijwilliger (zowel mannen als vrouwen) biedt hulp en ondersteuning bij de terminaal zieke mensen thuis of in ons Hospice. Zij worden ingezet op alle dagen van de week, overdag en ’s avonds, maar niet ‘s nachts. Hulp ’s nachts wordt verleend door de reguliere of particuliere thuiszorg.

De zorgvrijwilligers nemen de volgende taken op zich:

  • waken bij de stervende;
  • “er zijn” voor de mensen
  • ondersteuning verlenen bij de dagelijkse verzorging;
  • luisteren naar en praten met de stervende en naast betrokkenen;
  • aanwezig zijn als familie, vrienden of buren even tijd en ruimte voor zichzelf nodig hebben.
  • huishoudelijke taken, waaronder verzorgen van maaltijden.

Er zijn ook vrijwilligers voor administratie, tuin, boodschappen en typewerk.