Doe een donatie

Hospicezorg voor wie

In onze Hospice worden op de begane grond terminaal zieke mensen opgenomen. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en die nog een levensverwachting hebben van ongeveer drie maanden.

Om voor verblijf in onze Hospice in aanmerking te komen hebt u een verklaring nodig dat uw levensverwachting ongeveer drie maanden is (een zogenoemde Palliatief Terminale Zorgverklaring). Deze verklaring kan op uw verzoek aan ons worden afgegeven door de specialist in het ziekenhuis of door de eigen huisarts.

Palliatieve zorg houdt in dat er aandacht is voor alle problemen die worden ervaren door de lichamelijke achteruitgang. We zijn gericht op het verzachten van ongemak en verlichten van pijn. Ook emotionele, sociale en spirituele problemen hebben onze zorg als dat gewenst is. De zieke en zijn wensen zijn altijd bepalend hierbij. Uiteraard is er ook veel aandacht, zorg en ondersteuning voor de familie/naasten.

Al onze vrijwilligers hebben een gedegen training gehad om als mantelzorgers ondersteuning aan onze cliënten te bieden.
De verantwoordelijkheid van de medische zorg en begeleiding blijft geheel bij de eigen huisarts of een vervangende huisarts uit Beverwijk. Verpleegkundige taken worden verricht door een hecht en klein team van gespecialiseerd verpleegkundigen van de thuiszorgorganisatie de Zorgspecialist. Deze zorg wordt zowel overdag als 's nachts verleend.

Logeerzorg voor wie

Het hospicehuis El Ombū biedt ook logeerzorg in de vorm van kortdurend verblijf/logeren voor de inwoners van de gemeenten Beverwijk, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, Heemskerk, Castricum, Akersloot en Uitgeest.
Voor aanmeldingen van buiten de regio kan contact worden opgenomen met de coordinator van de Hospice. In overleg kan zij bekijken of er kortdurende verblijf kan worden aangeboden.

Kortdurend verblijf/logeren is een vorm van zorg die wordt ingezet om de mantelzorger te ontlasten. De (chronisch) zieke voor wie een mantelzorger zorgt, gaat voor een korte periode logeren.
Naast overname van de zorg bieden we een plek om tot rust te komen en te herstellen van palliatieve behandelingen. Met het logeren wordt de mantelzorger voor een afgesproken periode ontlast.

In aanmerking voor logeerzorg komt de chronische zieke die uit de thuissituatie komt en hier ook weer naar terugkeert. De zorg moet verantwoord kunnen worden geboden (ter beoordeling coördinatoren).

Opname naar wens van enkele dagen tot twee weken. In bijzondere omstandigheden geldt een maximum van vier weken.

Logeren is niet mogelijk bij ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld dwalen, agressief gedrag, roepen), verslavingsproblematiek en bij
intensieve (para-) medische behandelingen.

Hoe aanvragen

Hospicezorg: iedereen die als professional of mantelzorger betrokken is bij de zorg voor een terminaal zieke kan verblijf in onze Hospice aanvragen. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de zieke zelf.

Logeerzorg: iedereen die als professional of mantelzorger betrokken is bij de zorg voor een chronisch ongeneeslijk zieke kan kortdurend verblijf in onze Hospice aanvragen.
Hiermee wordt de mantelzorger voor een bepaalde periode ontlast.

U kunt ons voor overleg, advies of aanmelding bereiken op
telefoonnummer 06 - 511 740 89. Schroom in dringende gevallen niet om ook buiten kantooruren te bellen.
Eén van de coördinatoren zal met u contact opnemen. Zo nodig maakt zij een afspraak op korte termijn om op huisbezoek te komen.

Welke ondersteuning

Elke dag van 08.00 uur tot 23.00 uur zijn onze vrijwilligers aanwezig in de Hospice.
Zij zijn de gastvrouwen en gastheren voor u en uw bezoek. Zij dragen zorg voor een goede gang van zaken in het huis. Zij hebben een verzorgende taak, waarbij u kunt denken aan:

  • ondersteuning bij de dagelijkse verzorging
  • verzorging van maaltijden, waarbij zoveel mogelijk met de wensen van de gastbewoner rekening wordt gehouden
  • het aanbieden van thee / koffie aan u en uw bezoek
  • een luisterend oor voor de gastbewoner en de familie / naasten
  • aanvullende zorg (ook genoemd complementaire zorg), met als doel het welbevinden te vergroten
  • waken bij de zieke.

Als naasten willen meehelpen met de zorg, dan is dat uiteraard mogelijk.

Kosten

Voor verblijf in de Hospice (hospicezorg en logeerzorg) vragen wij een bijdrage van € 30,- per dag. Dit bedrag wordt gebruikt voor de huishouding, de huisvestingskosten, gas / licht en verwarming, voeding en al wat er bij komt kijken om onze Hospice draaiende te houden.
Er zijn zorgverzekeringen die deze bijdrage vergoeden in een aanvullende verzekering.
Natuurlijk mag de financiële situatie nooit een belemmering zijn voor verblijf in onze Hospice.

Alle medische zorg wordt verleend door de huisarts, welke kosten worden gedekt door de zorgverzekering. Ook de verpleegkundige kosten zijn onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering.

Verhalen en beelden

Wilt u zien hoe ons hospicehuis er uit ziet, ga dan naar de pagina foto's en blog. Op deze pagina vindt u met regelmaat gebeurtenissen die ons als vrijwilligers van de Hospice raken en ontroeren.

 

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken

Naast de subsidie van het Ministerie van VWS is de Hospice Groep Midden-Kennemerland voor een deel afhankelijk van ondersteuning door donateurs.
Wilt u ons ondersteunen met een eenmalige of doorlopende financiële bijdrage?

Uw donatie maakt het verschil

  • Wij kunnen zorgen voor voldoende vrijwilligers die de juiste opleiding hebben gehad.
  • Wij kunnen investeren in nieuwe middelen die het verblijf prettiger maken.
Doe een donatie