Volg ons
Heeft u vragen? Bel ons
Home Organisatie

Onze organisatie

 

Onze stichting biedt zorg voor iedereen ongeacht levensovertuiging, inkomen of achtergrond. Met de geboden zorg willen we de kwaliteit van het leven van de zieke zo goed mogelijk houden. Wat onder goed wordt verstaan kan alleen de zieke zelf bepalen. Wij streven er naar om bij zoveel als gewenst is hulp te geven, zodat er als het kan energie overblijft voor dat wat de zieke het belangrijkste vindt.

Respect en autonomie voor de mensen die wij ondersteunen staat voorop in ons handelen.

Coördinatoren

Onze stichting heeft twee betaalde coördinatoren:
Jet Flesseman (links) en Janina Swart (rechts).
Bij aanmelding krijgt u een intakegesprek met één van hen.

Zij zijn verantwoordelijk voor:

 

 • de organisatie van de zorg
 • de inzet van de zorg in de thuissituatie
 • de inzet van de totale zorg in de Hospice
 • de begeleiding van de gastbewoner en zijn / haar familie
 • werving, training en begeleiding van de vrijwilligers
 • het organiseren van voorlichting, training en themabijeenkomsten.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland bestaat uit vrijwilligers. Allen zijn onbezoldigd bestuurder.

 

 • Voorzitter (vacant)
 • Frans Backus, secretaris
 • Ben Henneman, penningmeester
 • Dick Hornberg, waarnemend voorzitter
 • Hanneke Bourgui, lid

 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor

 

 • het beleid en de financiële organisatie
 • creëren van de juiste voorwaarden waarbinnen de coördinatoren en vrijwilligers optimaal hun werk kunnen doen
 • onderhouden van contacten met subsidiegevers en de naburige hospices
 • onderhouden van contacten met andere instanties, zoals de landelijke verenigingen, de pers.

 

Jaarlijks krijgen organisaties die ons financieel steunen een overzicht van onze activiteiten:


donateursbrief-2023

 

folder Hospice Algemeen 

 

 

 

 

 

 

Financiering

Wij zijn een particuliere stichting en de zorgondersteuning wordt voornamelijk door vrijwilligers gedaan. Alleen de coördinatoren hebben een arbeidscontract. Alle medische zorg wordt verleend door de huisarts, welke kosten worden gedekt door de zorgverzekering. De kosten van de verpleegkundige zorg zijn onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering.

 

Wij krijgen subsidie voor de mensen die wij thuis ondersteunen en voor de gastbewoners in het hospicehuis. Het grootste deel van de huisvestingskosten, gas/licht en verwarming, voeding en al wat erbij komt kijken om een hospice draaiende te houden moeten wij zelf bekostigen. Daarom vragen wij bij een verblijf in het hospicehuis een bijdrage in de kosten van 30 euro per dag.
De financiële situatie mag nooit een reden zijn om niet bij ons in het hospicehuis te verblijven.

 

Bij sommige aanvullende zorgverzekeringen wordt deze eigen bijdrage vergoed.

 

De subsidie van de overheid en de bijdragen van gasten zijn niet voldoende om iedereen te ondersteunen. We zijn ook voor een deel afhankelijk van donateurs.