Volg ons
Heeft u vragen? Bel ons

Doneren

Uw gegevens

Selecteer bedrag

Belastingtip voor maandelijks:
Onze Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dat wil zeggen dat geschonken gelden, binnen de daarvoor geldende regels, fiscaal aftrekbaar zijn. Ons ANBI-fiscaal nummer is 8068 10 324. Als u een periodieke gift aan ons wilt doen gedurende 5 jaar, is dat geheel aftrekbaar voor de belasting. Hiervoor moet een 'overeenkomst periodieke gift in geld' afgesloten worden via de belastingdienst. Dat kan zonder tussenkomst van een notaris. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij ons bestuurslid Dick Hornberg telefoonnummer 06 - 246 184 14.