Doe een donatie

Welke ondersteuning

De vrijwilligers kunnen de volgende taken op zich nemen:

  • ondersteuning verlenen bij de dagelijkse verzorging, met uitzondering van verpleegkundige handelingen
  • luisteren naar en praten met de zieke en naast betrokkenen
  • soms is het mogelijk om mee naar buiten te gaan voor een frisse neus
  • aanwezig zijn als de mantelzorgers (familie, vrienden of buren) even tijd en ruimte voor zichzelf nodig hebben
  • waken bij de zieke.

Tijdens het bezoek van de vrijwilliger kan de mantelzorger even de deur uit of iets voor zichzelf doen, waardoor de last wat wordt verlicht. Veel mantelzorgers vinden het fijn om hun zorgen letterlijk te delen en waarderen een luisterend oor.

Afhankelijk van de situatie bieden we deze hulp twee tot drie uur per bezoek en doen we dat twee tot drie keer per week, op doordeweekse dagen en in het weekend; overdag en ’s avonds. In bijzondere omstandigheden kunnen we andere afspraken maken.

De medische en verpleegkundige zorg thuis blijft in handen van de huisarts en de wijkverpleging.

Lukt het om wat voor reden dan ook niet meer om de zieke thuis te blijven verzorgen, dan is verblijf in onze hospice een mogelijkheid.

Hoe aanvragen

Iedereen die als professional of mantelzorger betrokken is bij de zorg voor een terminaal zieke, kan onze ondersteuning thuis of verblijf in onze hospice aanvragen.
Dit gebeurt uiteraard in overleg met de zieke zelf.

U kunt ons voor overleg, advies of aanmelding bereiken op telefoonnummer 06 - 511 740 89. Schroom in dringende gevallen niet om ook buiten kantooruren te bellen.

Eén van de coördinatoren zal met u contact opnemen. Zo nodig maakt zij een afspraak op korte termijn om op huisbezoek te komen.

Kosten

Aan de ondersteuning van de vrijwilligers bij u thuis zijn geen kosten verbonden.

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken

Naast de subsidie van het Ministerie van VWS is de Hospice Groep Midden-Kennemerland voor een deel afhankelijk van ondersteuning door donateurs.
Wilt u ons ondersteunen met een eenmalige of doorlopende financiële bijdrage?

Uw donatie maakt het verschil

  • Wij kunnen zorgen voor voldoende vrijwilligers die de juiste opleiding hebben gehad.
  • Wij kunnen investeren in nieuwe middelen die het verblijf prettiger maken.
Doe een donatie