Volg ons
Heeft u vragen? Bel ons
Home Ondersteuning thuis

Ondersteuning thuis

Als je ernstig ziek bent en niet meer beter wordt heb je vaak hulp nodig. Voor familie en vrienden (mantelzorgers) die helpen kan dit zwaar zijn. Extra hulp is dan welkom.

Mensen die zelfstandig wonen en terminaal ziek zijn, kunnen een beroep op ons doen. In deze situaties kan ondersteuning door vrijwilligers bijdragen aan het realiseren van de wens van de stervende om thuis te blijven tot het einde. Ook mensen die in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen kunnen onze hulp inroepen. Vrijwilligers vervangen tijdelijk de mantelzorg en zijn zo ondersteunend aan cliënt, mantelzorg en professional.
Zorgaanvragen komen van o.a. familie, wijkverpleging, huisarts en ook de cliënt zelf.

Tijdens het intakegesprek bij de cliënt thuis kijkt de coördinator of de hulpvraag past bij wat we kunnen bieden. De coördinator probeert in elk geval een goede match te maken tussen de vrijwilliger en de cliënt.

 

De vrijwilliger houdt de zieke gezelschap: luistert, stelt gerust, maakt een praatje, leest voor of waakt in stilte bij de zieke.

Welke ondersteuning

De vrijwilligers kunnen de volgende taken op zich nemen:

 

  • ondersteuning verlenen bij de dagelijkse verzorging, met uitzondering van verpleegkundige handelingen
  • luisteren naar- en praten met de stervende en naast betrokkenen
  • soms is het nog mogelijk om mee naar buiten te gaan voor een frisse neus
  • aanwezig zijn als de mantelzorgers (familie, vrienden of buren) even tijd en ruimte voor zichzelf nodig hebben
  • waken bij de stervende.

Tijdens het bezoek van de vrijwilliger kan de mantelzorger even de deur uit of iets voor zichzelf doen, waardoor de last wat wordt verlicht. Veel mantelzorgers vinden het fijn om hun zorgen letterlijk te delen en waarderen een luisterend oor enorm.

Afhankelijk van de situatie bieden we deze hulp meestal twee tot drie uur per bezoek en doen we dat 1 tot maximaal 3 keer per week, op doordeweekse dagen en in het weekend; overdag en ’s avonds. In bijzondere omstandigheden kunnen we andere afspraken maken.

De medische en verpleegkundige zorg thuis blijft in handen van de huisarts en de wijkverpleging.

Lukt het om wat voor reden dan ook niet meer om de stervende thuis te blijven verzorgen, dan is verblijf in onze hospice een mogelijkheid.

 

Alles wat je nog kan kunnen we nog doen.

Hoe aanvragen

Iedereen die als professional of mantelzorger betrokken is bij de zorg voor een terminaal zieke, kan onze ondersteuning thuis of verblijf in onze hospice aanvragen.
Dit gebeurt uiteraard in overleg met de zieke zelf.

U kunt ons voor overleg, advies of aanmelding bereiken op mobiel 06 – 51174089. Schroom in dringende gevallen niet om ook buiten kantooruren te bellen.

Eén van de coördinatoren zal met u contact opnemen. Zo nodig maakt zij een afspraak op zeer korte termijn op huisbezoek te komen.

 

Kosten

Aan de ondersteuning door onze vrijwilligers bij u thuis zijn geen kosten verbonden.