Doe een donatie

In de palliatief (terminale) fase van het leven hebben mensen vaak veel verzorging en aandacht nodig

Voor een partner, familie of vrienden (mantelzorgers) kan deze zorg voor iemand die heel ziek is moeilijk vol te houden zijn. Soms zijn er ook geen mantelzorgers. De Hospice Groep met haar coördinatoren en vrijwilligers kan deze ondersteuning bieden, zowel bij de zorg thuis als in het hospicehuis. Onze getrainde vrijwilligers verlenen zorg aan de zieke, indien gewenst samen met de mantelzorgers.

Met de geboden zorg willen we de kwaliteit van het leven van de zieke zo goed mogelijk houden. Wat onder goed wordt verstaan kan alleen de zieke zelf bepalen. Wij streven er naar om bij zoveel als gewenst is hulp te geven, zodat er als het kan energie overblijft om tijd door te brengen met wie of wat de zieke het belangrijkste vindt.

Naast ondersteuning thuis bieden we in het hospicehuis, hospicezorg aan de terminaal zieke mens en logeerzorg in de vorm van kortdurend verblijf voor de chronisch zieke mens.

Ondersteuning thuis

Veel mensen willen het liefst thuis sterven. Daarvoor is vaak dag en nacht intensieve verzorging nodig.
De medische- en verpleegkundige zorg is in handen van de huisarts en wijkverpleging, de overige zorg komt meestal toch gewoon voor rekening van de partner en/of de familie.
En dat is zwaar, vaak te zwaar. U kunt dan een beroep doen op onze vrijwilligers die hiervoor speciaal
opgeleid zijn.

Ondersteuning thuis

Verblijf in het hospicehuis

Ons hospicehuis, genaamd El Ombū, is gevestigd in een grote oude karakteristieke villa aan de Zeestraat in Beverwijk. Het huis is ingericht voor zorg aan mensen die chronisch ziek of in de terminale fase van het leven zijn. Bij de inrichting van ons huis, onze vier kamers voor hospicezorg en twee kamers voor logeerzorg, hebben we zoveel mogelijk een huiselijke sfeer nagestreefd.

Hospicezorg: als de ondersteuning thuis van de terminaal zieke niet (meer) kan, of u kiest er om een andere reden voor, dan biedt het hospicehuis soms een oplossing.

Logeerzorg: om de mantelzorg te ontlasten kunnen mensen met een chronische ziekte kortdurend in het hospicehuis verblijven.

Verblijf in het hospicehuis

Respect voor diegene die wij ondersteunen in zijn of haar laatste levensfase is leidraad in ons handelen

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken

Naast de subsidie van het Ministerie van VWS is de Hospice Groep Midden-Kennemerland voor een deel afhankelijk van ondersteuning door donateurs.
Wilt u ons ondersteunen met een eenmalige of doorlopende financiële bijdrage?

Uw donatie maakt het verschil

  • Wij kunnen zorgen voor voldoende vrijwilligers die de juiste opleiding hebben gehad.
  • Wij kunnen investeren in nieuwe middelen die het verblijf prettiger maken.
Doe een donatie