Volg ons
Heeft u vragen? Bel ons

‘Je doet ertoe omdat je jezelf bent en je doet ertoe tot het einde van je leven’

 

 

Ieder mens is uniek en waardevol, zowel in het leven als in het sterven. Het is belangrijk om het leven goed en waardig af te ronden. Hierbij willen we graag helpen.

 

We proberen alle ruimte en vrijheid te geven zodat de zieke en zijn naasten zelf kunnen bepalen op welke manier de laatste fase van het leven wordt doorgebracht.

Liefdevolle zorg en aandacht

 

In de laatste fase van het leven hebben mensen verzorging en aandacht nodig

Voor familie en andere mantelzorgers kan dit moeilijk vol te houden zijn. Soms zijn er ook geen mantelzorgers. Wij kunnen ondersteuning bieden, zowel bij de zieke thuis als in het hospicehuis.

 

Ondersteuning thuis

Veel mensen willen het liefst thuis sterven. Daarvoor is vaak dag en nacht intensieve verzorging nodig. De medische- en verpleegkundige zorg is in handen van de huisarts en wijkverpleging, de overige zorg komt meestal toch gewoon voor rekening van de partner en/of de familie. En dat is zwaar, vaak te zwaar. U kunt dan een beroep doen op onze vrijwilligers die hiervoor speciaal opgeleid zijn.

Verblijf in het hospicehuis

Als de ondersteuning thuis niet (meer) kan, of u kiest er om een andere reden voor, dan biedt de Hospice soms een oplossing. Ons hospicehuis is gevestigd in een grote oude karakteristieke villa aan de Zeestraat in Beverwijk. Het huis is ingericht voor zorg aan mensen die in de laatste fase van het leven zijn, waarbij zoveel mogelijk een huiselijke sfeer wordt nagestreefd (bijna net als thuis).

 

‘We zullen alles doen wat we kunnen, niet alleen om u te helpen vredig te sterven, maar ook om te leven tot u sterft.’

Hulp van onze vrijwilligers

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken

Naast de subsidie van het Ministerie van VWS is de Hospice Groep Midden-Kennemerland voor een deel afhankelijk van ondersteuning door donateurs.
Wilt u ons ondersteunen met een eenmalige of doorlopende financiële bijdrage?