Doe een donatie

Aanraken in "coronatijd"

De zorg die wij geven in ons hospicehuis en bij stervenden thuis is zorg voor een uniek mens met unieke behoeften. Helpen kunnen we alleen als we aansluiten bij wat iemand nodig heeft. Steeds goed luisteren en goed kijken. “Er zijn” en echt nabij zijn is continu aanvoelen en afstemmen. Dat is de zorg die we proberen te realiseren.

Onze zintuigen gebruiken we volop om de beste zorg te bieden. Dichtbij. Om te zien, te horen en te voelen wat die ander nodig heeft.
Contact maken doen we ook vaak door gebruik te maken van onze tastzin. Laten voelen dat je er bent. Voelen hoe het met die ander is. Een handdruk, een hand op de schouder, steun in de rug, hand vasthouden, steun bij opstaan, een knuffel.

Met aanraken laat je zien dat je er bent en dat de ander je raakt. Dat die ander de moeite waard is en er mag zijn. Woorden als “geraakt”, “aanvoelen”, “meevoelen” hebben zo ook een letterlijke betekenis. Een aanraking, mits met instemming, heeft positieve effecten voor lichaam en geest. Het is helpend voor mensen, jong en oud, zeker in stressvolle situaties. Andersom; gebrek aan aanraking maakt op den duur veel mensen verdrietig of zelfs depressief.

En nu zijn we ineens verzeild geraakt in het corona tijdperk. Alles is erop gericht verspreiding van het virus te voorkomen. Hoewel zorg voor stervenden vraagt om nabijheid en lichamelijk contact is onze sterfelijkheid aanleiding om zoveel mogelijk “contactloos”  te leven.

Ook in onze hospice volgen we de maatregelen van de overheid op en houden we waar mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar, bezoek en gastbewoners.  We doen volgens “Het nieuwe normaal”.

Maar ... tijdens ons werk is het onmogelijk steeds afstand te houden; de gastbewoner moet naar bed worden geholpen of kan niet zelf gaan staan. Dan komen we dichtbij en raken we elkaar noodzakelijkerwijs aan.

En als we goed willen luisteren of zien dat er veel spanning of verdriet is?  Ook dan geven we noodzakelijke zorg en komen we waar nodig dichterbij voor contact. Geven we een hand of slaan een arm om iemand heen. Net als in “het oude normaal”.
De zorg die wij hier in ons hospicehuis geven houdt zich als het kan aan “het nieuwe normaal”. Daar waar mogelijk doen we dat, maar soms kan dat niet. Dus wassen we nog eens extra goed onze handen en gebruiken we handschoenen of meer beschermende middelen als de richtlijn dat aangeeft.

Tot slot: het “nieuwe heel bijzonder” zijn onze vrijwilligers. Fantastische mensen die ook nu nabij kunnen en willen zijn en aanraken waar het nodig is.

Warm welkom voor nieuwe vrijwilligers

Bij de Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland is plaats voor gemotiveerde vrijwilligers.
Deze vrijwilligers ondersteunen mensen die in de laatste fase van hun leven zijn, bij de mensen thuis of in ons hospicehuis.

  • Wil je meer weten, kijk verder op de website of bel onze coördinator (informatie)
  • Korte toelichting animatie VPTZ (artikel VPTZ)
  • Samen van betekenis in de laatste levensfase (animatie)

INTERESSANTE ARTIKELEN

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken

Naast de subsidie van het Ministerie van VWS is de Hospice Groep Midden-Kennemerland voor een deel afhankelijk van ondersteuning door donateurs.
Wilt u ons ondersteunen met een eenmalige of doorlopende financiële bijdrage?

Uw donatie maakt het verschil

  • Wij kunnen zorgen voor voldoende vrijwilligers die de juiste opleiding hebben gehad.
  • Wij kunnen investeren in nieuwe middelen die het verblijf prettiger maken.
Doe een donatie