Doe een donatie

Onze tuin prachtig aangekleed met nieuwe tuinmeubelen

We hebben een droom van een tuin, toch misten we naast struiken en bloemen wat extra luxe voor onze gasten en hun naasten.

En plots kon onze wens in vervulling gaan. De Stichting Bewonerskern Pré Wonen IJmond heeft met een heel mooi bedrag van 3.000 euro het mogelijk gemaakt dat wij nieuwe tuinmeubelen in de tuin konden plaatsen.
Net voor de zomer zich van zijn mooie kant liet zien zijn drie tuinsets geplaatst. En met veel plezier is er door onzen gasten gebruik van gemaakt, waarbij we heel veel complimenten hebben mogen ontvangen.

Twee bestuursleden van de stichting mochten we ontvangen en met trots konden wij ze zowel de tuin als ons hospicehuis laten zien.
Het is mooi dat deze stichting, vertegenwoordigers van ruim 4.000 huurders in deze regio, ons huis in beeld heeft gehad.

We zijn altijd super dankbaar voor alle giften die we als hospice krijgen. Laatst merkte een van de vrijwilligers op: “of ik zelf de hoofdprijs heb gewonnen”.
En dit bijzondere gulle stichtingsbestuur willen we vanuit hier zeggen!

HET IS HEEL GOED TERECHT GEKOMEN…….

Warm welkom voor nieuwe vrijwilligers

Bij de Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland is plaats voor gemotiveerde vrijwilligers.
Deze vrijwilligers ondersteunen mensen die in de laatste fase van hun leven zijn, bij de mensen thuis of in ons hospicehuis.

  • Wil je meer weten, kijk verder op de website of bel onze coördinator (informatie)
  • Korte toelichting animatie VPTZ (artikel VPTZ)
  • Samen van betekenis in de laatste levensfase (animatie)

Herdenkingsbijeenkomst

OVERDENKING 1 OKTOBER 2023

En toch...
Die woorden, of iets met gelijke strekking, zult u mogelijk gedacht hebben in de periode vóór en na het overlijden van uw dierbare.
En toch...
Het is al 4 maanden geleden... en toch mis ik ‘m elke dag nog...
Ik heb nog veel verdriet, en toch geloof ik dat het beter is zo. Het ging niet langer.
We missen haar... en toch moeten we verder.
Het zat er aan te komen... en toch voelde ik me overvallen toen het moment daar was.

Die zinnetjes met ‘en toch’, die lijken een beetje op een tegenstelling, het wrikt hier en daar...
Het is al 4 maanden geleden... en toch mis ik ‘m elke dag nog,
alsof je iemand na 4 maanden niet meer zou kunnen missen.

Ik heb nog veel verdriet, en toch geloof ik dat het beter is zo,
alsof je niet, ondanks je verdriet, de rust die iemand nu gevonden heeft, kunt omarmen...

We missen moeder... en toch moeten we verder,
alsof je je ouder tekort zou doen door verder te gaan met je leven.

Het zat er aan te komen... en toch voelde ik me overvallen toen het moment daar was,
alsof je je kunt voorbereiden op zo’n fundamentele verandering in je leven na het overlijden van een dierbare en alsof je weet welke impact dat precies op jou zal hebben.

En toch...
Het lijkt te wrikken, maar misschien dat we met ‘en toch‘ juist proberen een beetje verbinding te maken...een balans te zoeken... tussen voor en na het overlijden, tussen de liefde/verwantschap voor die persoon en het verdriet van nu...
We zoeken een balans tussen het verleden met de vanzelfsprekendheid van die heel gewone dingetjes van die ander en nu het gemis van diegene, dat alledaagse, die lege stoel aan tafel...
We zoeken een balans tussen het verlangen naar de tijd toen alles nog de oude was, toen je wist hoe het leven eruitzag en nu: de moeite die het misschien kost om het leven opnieuw in te richten en vorm te geven, waardevol te laten zijn zonder die ander..
We zoeken een balans tussen het zorgen voor en de zorgen om... en nu misschien ook wel de opluchting dat het lijden en het loslaten/kwijtraken voorbij zijn.

Zoals een oude weegschaal doorschiet als er gewichten op komen en pas na enige tijd in balans komt, zo zullen emoties en gevoelens ook nog alle kanten op kunnen schieten.

En toch, ...ook dat zal weer in balans komen... ik wens het u toe.

Ontmoetingsdag

Medio september heeft onze hospice alle 80 vrijwilligers getrakteerd op een mooie dag: de jaarlijkse Ontmoetingsdag. In de tuin van Gasterij Kruisberg in de prachtige duinen van Heemskerk genoten we van een heerlijke lunch. Vervolgens verzorgde Hans van der Mast een workshop fotografie. Veel mensen waren verbaasd over hun eigen talent, zie hiernaast een collage van het resultaat!
Het was een prachtige dag voor onze vrijwilligers wier werk we zo bijzonder waarderen.

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken

Naast de subsidie van het Ministerie van VWS is de Hospice Groep Midden-Kennemerland voor een deel afhankelijk van ondersteuning door donateurs.
Wilt u ons ondersteunen met een eenmalige of doorlopende financiële bijdrage?

Uw donatie maakt het verschil

  • Wij kunnen zorgen voor voldoende vrijwilligers die de juiste opleiding hebben gehad.
  • Wij kunnen investeren in nieuwe middelen die het verblijf prettiger maken.
Doe een donatie