Doe een donatie

Coördinatoren

Onze stichting heeft twee coördinatoren:
Jet Flesseman (links) en Janina Swart (rechts).

Bij aanmelding krijgt u een intakegesprek met één van hen.
Zij zijn verantwoordelijk voor:

 • de organisatie van de zorg
 • de inzet van de zorg in de thuissituatie
 • de inzet van de totale zorg in de Hospice
 • de begeleiding van de gastbewoner en zijn / haar familie
 • werving, training en begeleiding van de vrijwilligers
 • het regelmatig organiseren van trainingen en themabijeenkomsten.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers. Allen zijn onbezoldigd bestuurder.

 • Dick Hornberg, vice-voorzitter
 • Frans Backus, secretaris
 • Ben Henneman, penningmeester
 • Hanneke Bourgui, lid

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

 • het beleid en de financiële organisatie
 • creëren van de juiste voorwaarden waarbinnen de coördinatoren en vrijwilligers optimaal hun werk kunnen doen
 • onderhouden van contacten met subsidiegevers en de naburige hospices
 • onderhouden van contacten met andere instanties, zoals de landelijke verenigingen, de pers.
Meer informatie kunt u vinden:

Financiering

Wij zijn een particuliere stichting en de zorgondersteuning wordt voornamelijk door vrijwilligers gedaan. Alleen onze coördinatoren en huishoudelijk medewerkers hebben een arbeidscontract. Alle medische zorg wordt verleend door de huisarts, welke kosten worden gedekt door de zorgverzekering. De verpleegkundige kosten zijn onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering.

Wij ontvangen subsidie voor de mensen die wij thuis ondersteunen en voor de gastbewoners in de Hospice. Het grootste deel van de huisvestingskosten, gas/licht en verwarming, voeding en al wat er bij komt kijken om een hospice draaiende te houden moeten wij zelf bekostigen. Daarom vragen wij bij een verblijf in de Hospice een bijdragen in de kosten van € 30,- per dag.
De financiële situatie mag echter nooit een belemmering zijn om bij ons in het hospicehuis te verblijven.

Bij een aanvullende zorgverzekering wordt deze eigen bijdrage vrijwel altijd vergoed.

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken

Naast de subsidie van het Ministerie van VWS is de Hospice Groep Midden-Kennemerland voor een deel afhankelijk van ondersteuning door donateurs.
Wilt u ons ondersteunen met een eenmalige of doorlopende financiële bijdrage?

Uw donatie maakt het verschil

 • Wij kunnen zorgen voor voldoende vrijwilligers die de juiste opleiding hebben gehad.
 • Wij kunnen investeren in nieuwe middelen die het verblijf prettiger maken.
Doe een donatie